logo
Pre ČSOB sme realizovali vývoj a implementáciu aplikácie AMS (activity management system)

Soluses s.r.o. sa podielala na projekte zvýšenia efektivity práce našej obchodnej siete, kde nám poskytla technické zabezpečenie. Vysoko hodnotím profesionálny a aktívny prístup počas riešenia zadania pre monitorovací nástroj. Samotná realizácia aplikácie AMS SME prebehla v krátkom čase. V rozvoji aplikácie aj pre ďalšie funkcionality plánujeme aj z dôvodu promptných reakcií na zapracovanie nových požiadaviek. (Antónia Grejtáková, analytik produktov)

„Aj tie najnáročnejšie požiadavky, nech sa zdali byť akokoľvek malicherné prijal ako osobnú výzvu“ týmito slovami by som popísal spoluprácu so spoločnosťou Soluses, s.r.o. a pánom Slavomírom Ďurechom, na ktorom si nadmieru cením jeho angažovanosť, dochvíľnosť a dlhoročné skúsenosti, ktoré vložil do rozvoja nášho spoločného projektu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. (Peter HALČIN, upisovateľ rizík)

Activity Management System (AMS) je nástroj, ktorý nám pomohol zladiť prácu predajných oddelení s prácou upisovateľov rizík. AMS sleduje celý proces od prvého kontaktu klienta až po uzatvorenie zmluvy. Rýchle vypracovanie ponuky pre klienta, jej úprava a následný podpis zmluvy sú kľúčovými ukazovateľmi výkonu. Vývoj AMS prebiehal podľa našich požiadaviek a predstáv s proaktívnou podporou zo strany spoločnosti Soluses, s.r.o. Realizácia prebehla v dohodnutom čase a s dodržaným rozpočtom. (Vladimír Hrabinský, projektový manažér)

© 2009-2020 Soluses, s.r.o.